Bản tin Qúy 3/2020

Kính gửi Qúy khách hàng,

Tập đoàn Sao Đỏ – Khu công nghiệp Nam Đình Vũ xin trân trọng phát hành Bản tin Qúy 3/2020

Chi tiết xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1-vViNqiEGD2Yo4ySaAQ9W0mTndKooON8/view

Mọi chi tiết góp ý hoặc thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Kính gửi Qúy khách hàng,

Tập đoàn Sao Đỏ – Khu công nghiệp Nam Đình Vũ xin trân trọng phát hành Bản tin Qúy 3/2020

Chi tiết xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1-vViNqiEGD2Yo4ySaAQ9W0mTndKooON8/view

Mọi chi tiết góp ý hoặc thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469