Các lĩnh vực hoạt động chính:

– Xây dựng các công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu du lịch, khu vui chơi giải trí

– Đầu tư, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

– Nạo vét

– Xây dựng nhà các loại

– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

– Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

– Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

– Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.