Danh sách khu công nghiệp sinh thái Việt Nam

Khu công nghiệp sinh thái mang lại hiệu quả phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường chính là xu hướng phát triển khu công nghiệp trong tương lai. Tại Việt Nam khu công nghiệp sinh thái cũng đang có những bước chuyển mình đáng kể và tạo sức hút mãnh liệt với các nhà đầu tư lớn. 

1. Danh sách khu công nghiệp sinh thái 

Theo báo đầu tư đăng bài ngày 03 tháng 08 năm 2022, dự án triển khai 5 khu công nghiệp sinh thái đã được Bộ kế hoạch Đầu tư kết hợp với Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp Quốc (UNIDO) và Cục kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) thực hiện. Với tổng kinh phí là 1.821.800 đô la Mỹ và thời gian thực hiện 36 tháng, 5 khu công nghiệp sẽ được triển khai trên 5 tỉnh thành phố Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai và Đà Nẵng là:

  • Khu công nghiệp Đình Vũ
  • Khu công nghiệp Hòa Khánh
  • Khu công nghiệp Amat
  • Khu công nghiệp Hiệp Phước
  • Khu công nghiệp Trà Nóc 

Những khu công nghiệp này sẽ được phát triển theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. Triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho khu công nghiệp Việt và góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế bền vững và hiệu quả. 5 dự án khu công nghiệp sinh thái trên sẽ là tiền đề để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục mở rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái trong tương lai. 

2. Định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Theo báo Kinh tế và dự báo đưa tin, định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam đã được thể hiện rõ trong Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018. Nội dung của nghị định chính là nhà nước luôn khuyến khích và hỗ trợ tối đa để các tổ chức thành lập mới hoặc chuyển đổi khu công nghiệp sang hoạt động theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, sản xuất sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hải Phòng là một trong những địa phương đã và đang triển khai tốt định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái. Theo Phó Trưởng ban Khu kinh tế Hải Phòng, ông Bùi Ngọc Hải cho biết, Hải Phòng luôn nhận thức rõ vai trò phát triển bền vững các khu công nghiệp theo hướng KCN sinh thái xu hướng tất yếu. 

Ngay từ khi Việt Nam chưa triển khai khu công nghiệp sinh thái, lãnh đạo TP. Hải Phòng đã chủ động liên hệ với Nhật Bản để triển khai triển khai chương trình phát triển KCN xanh, đó cũng là định hướng tương tự như khu công nghiệp sinh thái. Chính yếu tố này đã góp phần tạo nên sức hút mãnh liệt với các nhà đầu tư thứ cấp.

Một trong những dự án phát triển khu công nghiệp định hướng xanh nổi bật ở Hải Phòng là Nam Đình Vũ. Khu công nghiệp đã sử dụng 130ha (khoảng 10% diện tích) để trồng cây xanh và chú trọng sử dụng năng lượng điện mặt trời, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, công suất cao….Từ đó, tạo nên môi trường kinh doanh trong lành, thân thiện và giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Danh sách khu công nghiệp sinh thái Việt Nam
Nam Đình Vũ dành ra 130ha để trồng cây xanh, tạo cảnh quan và môi trường làm việc trong lành

Khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam đã và đang có những chuyển biến tích cực. Với nhiều lợi ích mang lại cho môi trường, tạo tiền đề phát triển nền công nghiệp bền vững những khu công nghiệp sinh thái hay khu công nghiệp định hướng xanh sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai và góp phần lớn nâng cao vị thế nền kinh tế Việt.

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469