Hải Phòng: Khánh thành cảng Nam Đình Vũ có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng

Thêm một cảng mới được đầu tư lớn đã đi vào hoạt động, cùng với các cảng khác sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động cảng biển khu vực Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) thêm sôi động.

Cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng) chính thức đi vào hoạt động từ 7.5 - ảnh HH

Cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng) chính thức đi vào hoạt động từ 7.5 – ảnh HH
Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469