Công ty cổ phần dịch vụ cảng Hải Phòng (Hai Phong Port Services)

Được thành lập ngày 08 tháng 12 năm 2016 với vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng, Dịch Vụ Cảng Hải Phòng hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là kinh doanh kho bãi, dịch vụ logistics và kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất. Với cơ sở hạ tầng kho bãi đồng bộ, hệ thống kho lạnh hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, bãi để container với sức chứa 10.000TEU sẵn sàng tiếp nhận đơn hàng, Công ty đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trong vòng 5 năm tới,  Hải Phòng Port Services được kỳ vọng sẽ trở thành một công ty dịch vụ cảng biển có hệ thống kho lạnh và dịch vụ kho bãi lớn nhất miền Bắc và là một trung tâm thực phẩm đông lạnh lớn nhất Việt Nam.

Công ty cổ phần dịch vụ cảng Hải Phòng (Hai Phong Port Services)

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469