Khu phức hợp

Khu phức hợp Nam Đình Vũ được quy hoạch sản xuất công nghiệp, kho bãi tổng hợp. Với diện tích rộng lớn, hạ tầng được đầu tư hiện đại và đồng bộ, đây là khu vực đang được chúng tôi tập trung thu hút đầu tư.

  • Quy mô: 779,5ha.
  • Ngành nghề thu hút đầu tư: Sản xuất công nghệ cao, công nghệ phụ trợ, kho bãi tổng hợp, công nghiệp thân thiện với môi trường…
  • Bàn giao Khu đất thuê: cao độ ±4.5; độ chặt k90.
  • Tiện ích trong Khu: được đấu nối đến chân hàng rào Khu đất thuê
  • Tiện ích khác: cung cấp dịch vụ cảng biển, ngân hàng, bưu điện, kho vận, hải quan tại chỗ…

Tập đoàn Sao Đỏ -

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469