So sánh khu chế xuất và khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan và khu chế xuất là khu vực mà các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Vậy khu chế xuất có được xem là khu phi thuế quan? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về  2 khu kinh tế được quan tâm này. 

1. Định nghĩa khu phi thuế quan và khu chế xuất

Theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Còn khu chế xuất là khu công nghiệp tập trung các hoạt động sản xuất sản phẩm/dịch vụ xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định do Chính phủ thành lập hoặc được Chính phủ cho phép thành lập. 

Cũng tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau: “Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Như vậy, khu chế xuất được coi là khu phi thuế quan. Hay nói cách khác khu phi thuế quan là một khái niệm rộng trong đó bao gồm cả khu chế xuất. Còn khu chế xuất chỉ là một phần nhỏ trong khu phi thuế quan.

2. So sánh khu chế xuất và khu phi thuế quan

Để có cái nhìn cụ thể hơn về khu chế xuất và khu phi thuế quan, các bạn hãy theo dõi bảng so sánh sau đây: 

Tiêu chí so sánh Khu chế xuất Khu phi thuế quan
Mục tiêu thành lập Nhằm tập trung các hoạt động sản xuất hàng hóa/dịch vụ phục vụ xuất khẩu.  Giúp các cơ quan có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dễ dàng thực hiện công việc kiểm tra, giám sát.
Tính chất ranh giới địa lý Có ranh giới địa lý xác định được Chính phủ thành lập hoặc cho phép thành lập. Có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng
Chính sách ưu đãi thuế – Được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% với các hàng hóa, dịch vụ tại khu chế xuất. 

– Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo.

– Đối với hàng hóa ở khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% với từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, khu phi thuế quan và khu chế xuất đều được thành lập dưới sự chấp thuận của Chính phủ để tập trung các hoạt động xuất/nhập khẩu, đảm bảo có ranh giới địa lý xác định để các cơ quan ban ngành dễ dàng kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, các khu thuế quan và khu chế xuất đều có nhiều chính sách ưu đãi về thuế giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí. 

so-sanh-khu-che-xuat-va-khu-phi-thue-quan
Nam Đình Vũ – khu phi thuế quan nhiều tiềm năng và ưu đãi về thuế dành cho các doanh nghiệp

Khu phi thuế quan và khu chế xuất được thành lập góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy nền kinh tế hướng xuất khẩu. Cùng với nhiều ưu đãi về thuế, giúp các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan hay khu chế xuất có nhiều điều kiện để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho thị trường Việt.

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469