Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ (Sao Do Petrol)

Một trong những Công ty thành viên chủ chốt trong Tập đoàn, thành lập với mục tiêu ban đầu là đầu tư kinh doanh bất động sản, xăng dầu. Sao Đỏ Petrol đã thực hiện thành công một loạt các dự án phát triển nhà được đánh giá cao, đạt huy chương vàng về quy hoạch; huy chương vàng về kiến trúc nhà đẹp…tiêu biểu như dự án khu nhà ở Anh Dũng II, Sao Đỏ I; Dự án phát triển nhà Thành Tô; Dự án cây xăng Sao Đỏ… Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo định hướng chung của Tập đoàn,với mục tiêu mỗi Công ty thành viên là một mảng kinh doanh đặc trưng tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo, Sao Đỏ Petrol đang dần chuyển theo định hướng phát triển là kinh doanh nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Với tiềm lực sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và thành công trên con đường mới, mang lại nguồn lợi nhuận đóng góp vào sự phát triển chung của cả Tập đoàn.

Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ (Sao Do Petrol)

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469